Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Yerel (DHA) - Demirören Haber Ajansı | Haber Girişi: 14.07.2021 - 11:37, Güncelleme: 14.07.2021 - 11:37

Tüm Bel-Sen'den Birlik Mektubu

 

Tüm Bel-Sen'den Birlik Mektubu

Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt Merkezi Toplu Sözleşme öncesi tüm sendika temsilcilerine çağrıda bulundu. Başkan Karakurt, yaptığı çağrıda, “Emekçilerin talep ve beklentilerini güçlü bir şekilde temsil edebilmek için, Sendikanızı işyerinde, sahada ve masada birlikte ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.
Başkan Karakurt, “Hükümetle 2 Ağustos da  başlayacak olan Merkezi Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, Belediye ve Yerel Yönetim işkolunda çalışan emekçilerin talep ve beklentilerini  güçlü bir şekilde temsil edebilmek için, Sendikanızı işyerinde, sahada ve masa da birlikte ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz” dedi. Karakurt, “Pandemi koşullarının ağırlığı ve hayat pahalılığı kamu emekçilerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Maaş ve ücretler yüksek enflasyon karşısında eridi. 2 Ağustos da başlayacak olan Merkezi Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde diğer sendika konfederasyonları hükümete sunacakları Sözleşme teklifini kamuoyu ile paylaştılar. Memur Sen, Kamu Sen, KESK ve Birleşik Kamu İş'in özellikle ekonomik ve sosyal taleplerinin büyük oranda ortaklaştığı görülüyor” diye süreç hakkında bilgi verdi. BİRLİKTE HAREKET ÇAĞRISINDA BULUNDU Başkan Karakurt, “ Ortak paydaların öne çıktığı bu Sözleşme döneminde daha iyi bir ücret ve çalışma koşullarını elde edebilmek için Sendikaların ortak hareket etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Açıkçası, bu sözleşme döneminde sendikalar bir samimiyet testinden geçerek üç milyon beş yüz Kamu emekçisi nezdinde zorlu bir sınav verecekler. Konfederasyonumuz KESK bu doğrultudaki tutumunu bir kez daha değerlendirerek yeni bir çağrıda bulunacaktır. Belediye Emekçilerine olan sorumluluğumuz gereği Tüm Bel-Sen hem merkezi  hem de Şubeler düzeyinde işkolumuzda örgütlü olan Bem Bir Sen, Türk Yerel Hizmet Sen ve Tüm Yerel Sen sendikası Başkanlarına bir mektup yazarak bu sözleşme döneminde birlikte hareket etme çağrısında bulunuyoruz” diye çağrısını yineledi. BİRLİĞİ SAVUNAN BİR SENDİKAYIZ Başkan Karakurt, “ İllerimizde,İşyeri ve Şubeler üzerinden sözleşme komiteleri oluşturarak Merkezi Hükümet ile kurulacak olan Sözleşme Masasına daha güçlü oturmayı hedefliyoruz. Daha doğrusu sözleşme masasını sadece Ankara da değil, her il ve ilçede oluşturarak Sendikalarımıza   Hükümet karşısında dik duracakları  güçlü ve sağlam bir zemin hazırlamak istiyoruz. Çünkü, emek karşıtı hükümetten hak almanın ve iyi bir sözleşmeye imza atabilmemizin yolu buralardan geçmektedir. Sonuçları itibariyle bu çaba ve girişimlerimizin sendikal rekabet ve bölünmüşlüğü  etkisiz hale getirerek, birleşik ve güçlü bir emek hareketinin oluşmasına  katkılar sunacağına inanıyoruz. Tüm Bel Sen olarak, İşyerinde, iş kolunda ve Ülkemizde belediye emekçilerinin birliğini savunan  bir sendikayız. Antalya da İşkolumuzda örgütlü sendikaların Yöneticilerine ilettiğimiz bu davetimize/çağrımıza olumlu yanıt vereceklerini ümit ediyoruz” dedi. TALEPLER VE ÇAĞRI Başkan Karakurt’un sendika başkanlarına gönderdiği mektup şu ifadelere yer verdi; “Sayın başkan; Hükümetle 2 Ağustos da  başlayacak olan Merkezi Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, Belediye ve Yerel Yönetim işkolunda çalışan emekçilerin talep ve beklentilerini  güçlü bir şekilde temsil edebilmek için, Sendikanızı işyerinde, sahada ve masa da birlikte ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Bu çağrının, sadece Sendikamızın değil, aynı zamanda, sendikalı-sendikasız bütün Belediye Emekçilerinin ortak talebi olduğunu bilmenizi isterim. Sayın Başkan,Öncelikle; enflasyon dahil, bu güne kadar yaşadığımız tüm  hak kayıplarının giderilmesi,Aylık ücretlerimize,  en az yüzde 30  zam yapılması,Mevcut Sözleşmelerimiz üzerindeki olumsuz Sayıştay kararlarının iptal edilerek, geriye dönük uygulanmasına son verilmesi,Sözleşme ücretlerine getirilen  üst sınır/limit  uygulamasının kaldırılması,3600 ek göstergenin bütün kamu emekçilerine verilmesi,Haksız vergi dilimi uygulamasının iptal edilmesi,Çalışırken aldığımız tüm ücretlerin emekli maaşına yansıtılması,Sözleşmeli personelin kadroya alınması, Atamaların liyakata göre gerçekleştirilmesi,Grevli, Toplu Sözleşmeli sendika hakkının yasal güvenceye kavuşturulması..Yukarıda sıraladığımız maddelerin hepimizin ortak  talebi olduğuna inanıyoruz.Bu gerçeklikten hareketle, hem içinde bulunduğumuz zorlu koşullar ve  hem de temsil ettiğimiz kesimin istek ve talepleri sendikalarımıza  tarihi sorumluluklar yükleyerek  bir araya gelmemizi kolaylaştırmaktadır.Dolayısıyla, bu gün sendikalar olarak, farklılıklarımızı değil, ortak noktalarımızı öne çıkarmanın zamanıdır diye düşünüyoruz.Sayın Başkan, bir kez daha Şahsınızda, Sendikanızı;  'insanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ve çalışma koşullarını' elde edebilmek için işyerinde, sahada ve Toplu Sözleşme masasında yan yana ve  birlikte olmaya davet ediyoruz.Bu samimi ve içten davetimize en kısa zamanda olumlu yanıt vereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla” Hatice Suner
Tüm Bel-Sen Antalya Şubesi Başkanı İlhan Karakurt Merkezi Toplu Sözleşme öncesi tüm sendika temsilcilerine çağrıda bulundu. Başkan Karakurt, yaptığı çağrıda, “Emekçilerin talep ve beklentilerini güçlü bir şekilde temsil edebilmek için, Sendikanızı işyerinde, sahada ve masada birlikte ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz” dedi.

Başkan Karakurt, “Hükümetle 2 Ağustos da  başlayacak olan Merkezi Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, Belediye ve Yerel Yönetim işkolunda çalışan emekçilerin talep ve beklentilerini  güçlü bir şekilde temsil edebilmek için, Sendikanızı işyerinde, sahada ve masa da birlikte ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz” dedi. Karakurt, “Pandemi koşullarının ağırlığı ve hayat pahalılığı kamu emekçilerinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiledi. Maaş ve ücretler yüksek enflasyon karşısında eridi. 2 Ağustos da başlayacak olan Merkezi Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde diğer sendika konfederasyonları hükümete sunacakları Sözleşme teklifini kamuoyu ile paylaştılar. Memur Sen, Kamu Sen, KESK ve Birleşik Kamu İş'in özellikle ekonomik ve sosyal taleplerinin büyük oranda ortaklaştığı görülüyor” diye süreç hakkında bilgi verdi.

BİRLİKTE HAREKET ÇAĞRISINDA BULUNDU

Başkan Karakurt, “ Ortak paydaların öne çıktığı bu Sözleşme döneminde daha iyi bir ücret ve çalışma koşullarını elde edebilmek için Sendikaların ortak hareket etmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Açıkçası, bu sözleşme döneminde sendikalar bir samimiyet testinden geçerek üç milyon beş yüz Kamu emekçisi nezdinde zorlu bir sınav verecekler. Konfederasyonumuz KESK bu doğrultudaki tutumunu bir kez daha değerlendirerek yeni bir çağrıda bulunacaktır. Belediye Emekçilerine olan sorumluluğumuz gereği Tüm Bel-Sen hem merkezi  hem de Şubeler düzeyinde işkolumuzda örgütlü olan Bem Bir Sen, Türk Yerel Hizmet Sen ve Tüm Yerel Sen sendikası Başkanlarına bir mektup yazarak bu sözleşme döneminde birlikte hareket etme çağrısında bulunuyoruz” diye çağrısını yineledi.

BİRLİĞİ SAVUNAN BİR SENDİKAYIZ

Başkan Karakurt, “ İllerimizde,İşyeri ve Şubeler üzerinden sözleşme komiteleri oluşturarak Merkezi Hükümet ile kurulacak olan Sözleşme Masasına daha güçlü oturmayı hedefliyoruz. Daha doğrusu sözleşme masasını sadece Ankara da değil, her il ve ilçede oluşturarak Sendikalarımıza   Hükümet karşısında dik duracakları  güçlü ve sağlam bir zemin hazırlamak istiyoruz. Çünkü, emek karşıtı hükümetten hak almanın ve iyi bir sözleşmeye imza atabilmemizin yolu buralardan geçmektedir. Sonuçları itibariyle bu çaba ve girişimlerimizin sendikal rekabet ve bölünmüşlüğü  etkisiz hale getirerek, birleşik ve güçlü bir emek hareketinin oluşmasına  katkılar sunacağına inanıyoruz. Tüm Bel Sen olarak, İşyerinde, iş kolunda ve Ülkemizde belediye emekçilerinin birliğini savunan  bir sendikayız. Antalya da İşkolumuzda örgütlü sendikaların Yöneticilerine ilettiğimiz bu davetimize/çağrımıza olumlu yanıt vereceklerini ümit ediyoruz” dedi.

TALEPLER VE ÇAĞRI

Başkan Karakurt’un sendika başkanlarına gönderdiği mektup şu ifadelere yer verdi; “Sayın başkan; Hükümetle 2 Ağustos da  başlayacak olan Merkezi Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde, Belediye ve Yerel Yönetim işkolunda çalışan emekçilerin talep ve beklentilerini  güçlü bir şekilde temsil edebilmek için, Sendikanızı işyerinde, sahada ve masa da birlikte ve ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Bu çağrının, sadece Sendikamızın değil, aynı zamanda, sendikalı-sendikasız bütün Belediye Emekçilerinin ortak talebi olduğunu bilmenizi isterim.

Sayın Başkan,Öncelikle; enflasyon dahil, bu güne kadar yaşadığımız tüm  hak kayıplarının giderilmesi,Aylık ücretlerimize,  en az yüzde 30  zam yapılması,Mevcut Sözleşmelerimiz üzerindeki olumsuz Sayıştay kararlarının iptal edilerek, geriye dönük uygulanmasına son verilmesi,Sözleşme ücretlerine getirilen  üst sınır/limit  uygulamasının kaldırılması,3600 ek göstergenin bütün kamu emekçilerine verilmesi,Haksız vergi dilimi uygulamasının iptal edilmesi,Çalışırken aldığımız tüm ücretlerin emekli maaşına yansıtılması,Sözleşmeli personelin kadroya alınması, Atamaların liyakata göre gerçekleştirilmesi,Grevli, Toplu Sözleşmeli sendika hakkının yasal güvenceye kavuşturulması..Yukarıda sıraladığımız maddelerin hepimizin ortak  talebi olduğuna inanıyoruz.Bu gerçeklikten hareketle, hem içinde bulunduğumuz zorlu koşullar ve  hem de temsil ettiğimiz kesimin istek ve talepleri sendikalarımıza  tarihi sorumluluklar yükleyerek  bir araya gelmemizi kolaylaştırmaktadır.Dolayısıyla, bu gün sendikalar olarak, farklılıklarımızı değil, ortak noktalarımızı öne çıkarmanın zamanıdır diye düşünüyoruz.Sayın Başkan, bir kez daha Şahsınızda, Sendikanızı;  'insanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ve çalışma koşullarını' elde edebilmek için işyerinde, sahada ve Toplu Sözleşme masasında yan yana ve  birlikte olmaya davet ediyoruz.Bu samimi ve içten davetimize en kısa zamanda olumlu yanıt vereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Saygılarımla”

Hatice Suner

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve akdenizdeyeniyuzyil.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.